Politică privind Cookies

Această politică reglementează utilizarea cookie de către AsociaÈ›ia „European Business Network Institute” (în continuare „AsociaÈ›ia” sau „Mindset Owners Club”), cu sediul în IaÈ™i, Str. Decebal, Nr. 14, Bl. B3, Sc. B, Ap. 3, Jud IaÈ™i, având C.I.F.: 27463090, în cadrul platformei sau pe sisteme care au legătură cu platforma (website-ul www.clubmo.ro).

InformaÈ›iile privind cookie È™i scopul acestora, modul în care este oferit consimțământul È™i modul în care acestea pot fi È™terse, sunt regăsite în cuprinsul prezentei politici.

Cookies sunt fiÈ™iere-text de mici dimensiuni pe care platforma www.clubmo.ro, cu acordul dumneavoastră, urmează să le salveze pe dispozitivul de pe care aceasta este accesată (desktop, laptop, tabletă, telefon etc…) cu scopul de a vă oferi un serviciu util, complet È™i constat îmbunătățit È™i care, în funcÈ›ie de natura acestora, facilitează ca la o nouă accesare de pe acelaÈ™i dispozitiv, preferinÈ›ele sau alte informaÈ›iile furnizate să fie prestabilite.

www.clubmo.ro utilizează cookies sau tehnologii similare proprii È™i de la terÈ›i, care au drept scop abilitarea acestora de a vă/ne oferi serviciile lor relative platformei în scopuri de marketing/publicitate, È™i pot fi clasificate ca fiind HTTP sau Pixel, în cazul în care este menÈ›ionat expres în cuprinsul prezentei, È™i sunt necesare, statistice È™i de marketing.

  • Cookies necesare sunt utile funcÈ›ionării platformei È™i pentru îndeplinirea scopului acesteia. Acestea sunt, spre exemplu, cele privind consimțământul privind politica de cookies;
  • Cookies statistice ne permit să monitorizăm activitatea platformei, prin recunoaÈ™terea vizitatorilor, a numărului acestora, a perioadei în care platforma este utilizată È™i a modalității în care aceasta este utilizată. Aceste cookies, respectiv uid, ne permit să observăm cum platforma funcÈ›ionează, din punctul dumneavoastră de vedere, È™i de a o îmbunătăți în constant.
  • Cookies de marketing, ale terÈ›ilor, înregistrează activitatea dumneavoastră web pentru a va putea oferi informaÈ›ii relevante, conforme scopului platformei, inclusiv prin canalele de social media deÈ›inute de terÈ›i.

Cookie proprii necesare pentru utilizarea platformei sunt SSID, MC, Google Maps API și UserCode.

Cele de la terÈ›i sunt nenecesare È™i sunt utilizate în scopuri de marketing È™i statistic, respectiv uid.

Cookies utilizate de www.clubmo.ro È™i menÈ›ionate anterior deÈ™i nu au drept scop identificarea dumneavoastră ca persoană fizică prin mijloace electronice, ci sunt necesare pentru o bună funcÈ›ionare a platformei, îndeplinirea scopului acesteia È™i în scop statistic sau de marketing, au ca temei legal al utilizării acestora art. 6 alin. (1) lit. a) È™i f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European È™i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecÈ›ia persoanelor fizice în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor cu caracter personal È™i privind libera circulaÈ›ie a acestor date È™i de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv, în anumite cazuri, consimțământul dumneavoastră (exprimat prin acceptarea politicii) È™i interesul nostru legitim pentru buna funcÈ›ionare a platformei, îndeplinirea scopului acesteia È™i asigurarea unui serviciu complet. Suplimentar acestor menÈ›iuni, precizăm că fiecare dintre cookies utilizate sau care ar putea fi utilizate în viitor sunt descrise în continuare, prin scop, date colectate/transmise, perioada stocării:

 

euconsent_ (Necesar / clubmo.ro)

Acest cookie are rolul de a stoca pentru o perioadă de un an, consimțământul vizitatorului cu privire la acceptarea cookie(s) utilizat de platforma clubmo.ro È™i a prezentei politici;

MC (necesar)

Acest cookie colectează pentru 3 ani date despre navigarea È™i activitatea în site-ul web, inclusiv numele È™i datele de contact introduse în formular.
_ga (Pentru măsurare) Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul foloseÈ™te site-ul web.
_ga_F55GD37HDS (Pentru Măsurare) Folosit de Google Analytics pentru a culege date referitoare la numărul de vizite pe care un utilizator le-a facut pe site, precum și datele pentru prima și cea mai recentă vizită.
Google Maps API (Necesar) Acest cookie este folosit pentru afiÈ™area hărÈ›ii în site si pentru ca utilizatorul să poată interacÈ›iona cu aceasta.
_gat_gtag_UA_*_1 (Pentru Marketing) Folosit pentru a stoca și urmări conversiile.

 

În cazul în care vă sunt necesare lămuriri cu privire la T&C sau Politicile de ConfidenÈ›ialitate sau Cookies sau consideraÈ›i că sunteÈ›i vătămat într-un drept sau interes legitim, vă rugăm să ne contactaÈ›i utilizând următoarele date:

E-mail:             hq@Clubmo.org

În atenÈ›ia:         Vasile Mihaila

Subiect:            T&C / ProtecÈ›ia datelor

Telefon:           +40 720 141 710