Termeni și Condiții

www.clubmo.ro reprezintă platforma deÈ›inută È™i gestionată de AsociaÈ›ia „European Business Network Institute” (în continuare „AsociaÈ›ia” sau „Mindset Owners Club”), cu sediul în IaÈ™i, Str. Decebal, Nr. 14, Bl. B3, Sc. B, Ap. 3, Jud IaÈ™i, având C.I.F.: 27463090, cu scopul de a face publică È™i promova activitatea Mindset Owners Club, în beneficiul dumneavoastră.

Pentru a ne putea atinge scopul menÈ›ionat, am pregătit Termenii È™i CondiÈ›iile (T&C) care urmează să guverneze raporturile dintre Mindset Owners Club È™i dumneavoastră, vizitator al platformei sau Participant la unul sau mai multe evenimente sau membru al Clubului. Pentru a facilita înÈ›elegerea T&C, vă invităm să aveÈ›i în vedere următoarele:

•    www.clubmo.ro însemnă platforma deÈ›inută È™i gestionată de AsociaÈ›ia „European Business Network Institute” (în continuare „AsociaÈ›ia” sau „Mindset Owners Club”), cu sediul în IaÈ™i, Str. Decebal, Nr. 14, Bl. B3, Sc. B, Ap. 3, Jud IaÈ™i, având C.I.F.: 27463090;

•    Vizitator înseamnă orice persoană care prin utilizarea diverselor dispozitive electronice È™i cu acces la internet (desktop, laptop, telefon, tableta etc.), accesează platforma;

•    Participant înseamnă orice persoană fizică care È™i-a manifestat intenÈ›ia de a participa la evenimentele organizate Mindset Owners Club È™i/sau a participat în mod efectiv la evenimentele organizate de Mindset Owners Club;

•    Membru înseamnă orice persoană fizică care deÈ›ine statutul de Participant È™i È™i-a manifestat intenÈ›ia de a participa la mai mult de un eveniment organizat de Mindset Owners Club È™i a aderat Clubului, ulterior achitării taxelor;

ConÈ›inutul platformei reprezintă rezultatul asocierii creaÈ›iei È™i experienÈ›ei Mindset Owners Club cu informaÈ›iile È™i imaginile transmise de Membrii. Textele, fotografiile, grafica precum È™i orice alte materiale sau elemente prezentate sau care fac posibilă prezentarea È™i funcÈ›ionarea acesteia sunt protejate în conformitate cu dispoziÈ›iile legale referitoare la drepturile de autor È™i drepturile conexe, precum È™i cu cele ale altor forme de protejare a creaÈ›iei, în beneficiul Mindset Owners sau, după caz, partenerilor săi. ConÈ›inutul platformei nu va putea fi, prin orice mijloace tehnice, copiat, distribuit, modificat, utilizat etc, în scop comercial, fără acordul prealabil al Mindset Owners Club.

În cazul în care apreciaÈ›i activitatea Mindset Owners Club È™i consideraÈ›i că participarea la unul dintre evenimentele organizate de către noi vă este utilă, vă rugăm să aveÈ›i în vedere că prima participare este gratuită È™i că următoarele, dacă nu sunteÈ›i Membru, implică achitarea taxei în cuantumul afiÈ™at în dreptul evenimentelor, în secÈ›iunea dedicată.

Participarea la evenimentele organizate de către Mindset Owners Club, pentru că presupun implicarea mai multor persoane, suplimentare condițiilor mai sus specificate privind taxa, presupun și acceptarea următoarelor: condițiile de participare, prelucrarea datelor cu caracter personal (a se vedea Politica de Confidențialitate), regulile de conduită și a agenda evenimentelor.

Astfel cum sugerează È™i denumirea, respectiv Mindset Owners Club, evenimentele organizate de către noi sunt destinate antreprenorilor cu experiență, proprietarilor de afaceri, care doresc să-È™i extindă sfera cunoÈ™tinÈ›elor – networking È™i să se dezvolte prin mijloacele puse la dispoziÈ›ie de Club.

Evenimentele vor fi organizate de către Mindset Owners Club în limba anunÈ›ată în dreptul fiecărui eveniment (de exemplu: română, engleză, rusă etc.) È™i vor implica participarea persoanelor care vorbesc acea limbă, cel puÈ›in la un nivel mediu. Pentru că interacÈ›iunea este esenÈ›ială atingerii scopului evenimentelor, ParticipanÈ›ii vor avea obligaÈ›ia de a respecta agenda evenimentului È™i modul de desfășurare - anunÈ›ate de moderator la început È™i regulile de bun – simÈ› (de exemplu: interdicÈ›ia oricăror afirmaÈ›ii explicite sau sugestive cu privire la rasă, naÈ›ionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex,  orientare sexuală, vârstă, handicap, boală, apartenenta la o categorie defavorizată, precum È™i cu privire la orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaÈ™terii, folosinÈ›ei sau exercitării, în condiÈ›ii de egalitate, a drepturilor omului È™i a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social È™i cultural sau în orice alte domenii ale vieÈ›ii publice; interdicÈ›ia oricăror afirmaÈ›ii jignitoare sau cu scop defăimător).

Mindset Owners Club în situaÈ›ia în care va constata încălcarea regulilor de conduită È™i agenda evenimentelor de către ParticipanÈ›i, va avea dreptul să-l îndepărteze din platforma/locaÈ›ia pe/în care are loc evenimentul È™i Participantul nu va avea dreptul la restituirea taxei, în cazul în care aceasta a fost achitată, sau la oricare alt drept care decurge din calitatea de Participant. Totodată, Mindset Owners Club nu este răspunzător pentru faptele ParticipanÈ›ilor care au încălcat regulile de conduită È™i agenda evenimentului, aceÈ™tia din urmă purtând întreaga vinovăție.

În măsura în care sunteÈ›i interesat să deveniÈ›i Membru al Mindset Owners Club, vă rugăm să ne anunÈ›aÈ›i prin e-mail la adresa: HQ@ClubMO.org pentru a fi informaÈ›i cu privire la drepturile È™i obligaÈ›iile dumneavoastră.

În situaÈ›ia în care consideraÈ›i că cele publicate pe pagina web www.clubmo.ro, sunt de natură a vă vătăma drepturile sau interesele legitime, vă rugăm să ne înaintaÈ›i o sesizare la adresa de e-mail HQ@ClubMO.org în cuprinsul căreia să specificaÈ›i care sunt aspectele publicate È™i care vă vatămă È™i în ce mod È™i datele de identificare, care urmează a fi analizată în cel mai scurt timp posibil.